KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

 

Certyfikaty do podpisywania dokumentów JEDZ

Oferujemy certyfikaty do podpisywania dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

 

 

Certyfikaty dla Aptek

Oferujemy certyfikaty niekwalifikowane dla aptek, do podpisywania wniosków w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). CenCert otrzymał potwierdzenie zgodności wystawianych certyfikatów z wymaganiami systemu ZSMOPL

Szczegóły TUTAJ.

 

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI