KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Certyfikaty Cencert do realizacji usług zaufania

 

Polska Zaufana Lista (lista TSL): Polska Zaufana Lista w formacie XML

 

Certyfikat CAR (Conformity Assessment Report) wydany dla CenCert zgodnie z art. 20(1) eIDAS, przez T-Systems International GmbH, w zakresie kwalifikowanych usług wystawiania certyfikatów do podpisów i pieczęci elektronicznych oraz kwalifikowanego znakowania czasem: certyfikat.

 

Certyfikat serwera rSeal (usługa składania pieczęci w trybie zdalnym):
- certyfikat serwera rSeal: certyfikat
- pliki certyfikatów do wdrożenia usługi:
  - rSealRoot (certyfikat Root CA dla serwera rSeal)
  - rSealSub (certyfikaty Sub CA dla serwera rSeal).

 

Aktualne certyfikaty CenCert do realizacji usług zaufania, znajdujące się na Polskiej Zaufanej Liście (lista TSL):

L.p.
 
Nazwa
 
Obowiązuje od:
 
Obowiązuje do:
 
1.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania kwalifikowanych certyfikatów - 2017 (nowy Root NCCert) 2017-05-18 2028-05-19
2.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania kwalifikowanych certyfikatów - 2017 2017-02-13 2020-10-27
4.
 
Certyfikat dla usługi znakowania czasem - 2017 (nowy Root NCCert) 2017-05-18 2028-05-19
5.
 
Certyfikat dla usługi znakowania czasem, ECC - 2017 (nowy Root NCCert) 2017-06-05 2028-06-06

 

 

Pozostałe aktualne certyfikaty CenCert do realizacji usług zaufania:

L.p.
 
Nazwa
 
Obowiązuje od:
 
Obowiązuje do:
 
1.
 
Autocertyfikat dla niekwalifikowanego centrum CenCert RootCA 2017
Odcisk palca (SHA1): ac 59 7e e2 1a c0 a4 d0 b8 68 46 e4 aa 7e ae b6 cd b0 db 66
2017-10-04 2038-10-05
2.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów powszechnych 2017-10-06 2028-10-07
3.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów firmowych 2017-10-06 2028-10-07
4.
 
Autocertyfikat dla niekwalifikowanego centrum CenCert RootCA 2016
Odcisk palca (SHA1): c7 d4 84 33 0e cb 24 43 47 d3 2b 79 27 c3 24 39 0d f6 13 5d
2016-11-07 2036-11-07
2.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "powszechnych" (wystawiony przez CenCert RootCA) 2016 2016-11-08 2023-08-01
3.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "firmowych" (wystawiony przez CenCert RootCA) 2016 2016-11-08 2022-09-22

 

 

Archiwalne zaświadczenia certyfikacyjne CenCert:

L.p.
 
Nazwa
 
Obowiązuje od:
 
Obowiązuje do:
 
1.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych certyfikatów i list CRL - 2011 2011-04-06 2016-04-07
2.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych poświadczeń ważności certyfikatów (OCSP) - 2011 2011-04-06 2016-04-07
3.
 
Zaświadczenie certyfikacyjne dla kwalifikowanych znaczników czasu - 2011 2011-04-06 2016-07-07
4.
 
Autocertyfikat dla usługi wystawiania niekwalifikowanych certyfikatów "firmowych" 2011-09-22 2022-09-22
5.
 
Certyfikat dla usługi wystawiania kwalifikowanych certyfikatów - 2014 2014-03-06 2019-03-07
6.
 
Certyfikat dla usługi znakowania czasem - 2014 2014-03-06 2019-03-07
   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI