KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Certyfikaty niekwalifikowane dla Aptek

 

Oferujemy certyfikaty niekwalifikowane dla aptek, do podpisywania wniosków w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

System ZSMOPL został produkcyjnie uruchomiony. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. Patrz: informacje na stronach CSIOZ.

Jedną z funkcjonalności systemu jest przesyłanie komunikatów podpisanych za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego zgodnego z wymogami CSIOZ. CSIOZ wymaga, aby certyfikat (niekwalifikowany) został wystawiony przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji.
CenCert otrzymał potwierdzenie zgodności wystawianych certyfikatów z wymaganiami systemu ZSMOPL.

 

    Certyfikat do systemu ZSMOPL można zamówić w nastepujący sposób:
  • pobrać FORMULARZ i wypelnić na komputerze, wydrukować i podpisać,
  • przysłać skan formularza na adres apteka@cencert.pl lub faksem pod numer 22 720 7955,
  • opłacić otrzymaną (mailem) fakturę pro forma,
  • odebrać mail z kluczem i certyfikatem oraz SMS z hasłem do klucza,
  • odebrać (mailem) fakturę VAT.

 

W odpowiedzi na zamówienie, wyślemy mail z załączonym certyfikatem i kluczem (w formatach "PEM" oraz "PFX"). Hasło zabezpieczające wyślemy SMSem na podany numer telefonu. Nie musi to być oficjalny telefon apteki - będzie przez nas użyty jednorazowo, tylko do wysłania SMSa z hasłem.

W przypadku zamówienia większej liczby certyfikatów, o ile to możliwe, prosimy o przekazanie danych do wystawienia certyfikatów w postaci tabeli Excel wg WZORU. W takim przypadku prosimy o wypełnienie FORMULARZA, wpisując zamiast "danych do certyfikatu" notatkę "dane wg. załącznika".

Możliwe jest także odebranie certyfikatów zbiorczo w jednym pliku, z hasłem do pliku przesłanym na jeden numer telefonu - prosimy o kontakt mailowy biuro@cencert.pl lub telefoniczny pod nr 22 720 7955.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI