KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Certyfikaty do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

 

 

Oferujemy certyfikaty dla urzędów, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm do podpisywania żądań i do deszyfracji asercji na potrzeby integracji z Węzłem Krajowym (login.gov.pl).

 

Zestaw certyfikatów wymaganych do przyłączenia środowiska produkcyjnego systemów informatycznych do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej składa się z:
- certyfikatu do podpisywania żądań,
- certyfikatu do deszyfracji asercji.

Zamówienia standardowo realizujemy w terminie 24 godzin.
Zamówienia można składać w formie tradycyjnej lub elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną).

Okres ważności certyfikatów: od 2 do 5 lat.

W sprawie zamówienia prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@cencert.pl lub telefoniczny pod nr 22 720 7955.

Nasze certyfikaty do Węzła Krajowego są sprawdzone w praktyce - z użyciem tych certyfikatów podłączono już do Węzła kilkadziesiąt urzędów administracji.

Nasze certyfikaty spełniają wymagania określone przez Ministerstwo Cyfryzacji:
Algorytm podpisu ECDSA with SHA256 lub RSA-SHA256;
Krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
Długość klucza prywatnego: 256 bit;
Zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
Zabezpieczony funkcją skrótu SHA2;
Wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
Wymagane rozszerzenie Key Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
Wymagane rozszerzenie Digital Signature dla certyfikatu do podpisu;
Wymaganie adresu OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
Wymaganie adresu CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI