KWALIFIKOWANE CENTRUM CERTYFIKACJI KLUCZY

Oprogramowanie PEM-HEART Signature

 

 

PEM-HEART Signature to oprogramowanie produkowane przez firmę ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.,  i dołączane bezpłatnie do zestawów certyfikacyjnych. 

Może być też pobierane ze strony internetowej. Subskrybenci CenCert mogą korzystać z oprogramowania na wielu komputerach.

Funkcjonalność oprogramowania:

 • wystawianie i weryfikacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych
 • znakowanie czasem
 • podpisywanie dowolnych typów plików, w tym plików PDF i XML w formatach naturalnych dla tych plików (PAdES i XAdES)
 • weryfikacja podpisów z innych krajów UE (obsługa list TSL)
 • tworzenie postaci LONG podpisu (podpis oznakowany czasem i uzupełniony o listy CRL lub OCSP w celu ułatwienia późniejszej weryfikacji)
 • podpisy wielokrotne równoległe (każdy podpis niezależny od pozostałych) oraz kontrasygnaty (podpis pod dokumentem i wcześniejszymi podpisami)
 • podpisywanie dokumentów XML zawierających załączniki
 • zmiana PINu do karty, odblokowanie karty kodem PUK

 

Formaty składanych i weryfikowanych podpisów:

 • XAdES (standard ETSI TS 103 171 w. 2.1.1)
 • PAdES (format PDF; standard ETSI TS 103 172 w. 2.2.2)
 • CAdES CMS i S/MIME (standard ETSI TS 103 173 w. 2.2.1)
 • ASiC (standard ETSI TS 102 918 w. 1.3.1)
 • w przypadku XAdES i CAdES możliwość złożenia podpisu otaczającego lub odłączonego (w osobnym pliku)
 • możliwość dołączenia "typu zobowiązania" (Commitment type indication): potwierdzenie pochodzenia, potwierdzenie otrzymania, potwierdzenie dostarczenia, potwierdzenie wysłania/nadania, formalne zatwierdzenie (proof od aproval), potwierdzenie utworzenia.

 

Do pobrania

 

L.p. Nazwa programu Systemy operacyjne Data wydania Wymagania techniczne Uwagi

1.

Istalator w wersji EXE - zawiera PEM-HEART Signature, PEM-HEART Aktywacja kart, ENCARD, sterowniki do czytników.


PEM-HEART Signature w. 3.9.13.32

 

PEM-HEART Signature User's Guide in English

Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

2020-03-10

Komputer z procesorem i ilością pamięci operacyjnej, umożliwiajacą stabilną i wydajną pracę danego systemu operacyjnego.
Dodatkowo: Port USB dla czytnika kart lub tokenu, 100 MB wolnej pamięci dyskowej.

 

2.

Instalator w wersji MSI -  dla administratorów i innych zaawansowanych użytkowników.

Trzeba zainstalować wszystkie trzy elementy (PEM-HEART Signature, Encard, sterowniki do czytnika). Na komputerze musi być ponadto zainstalowany pakiet Redist (Visual C++ Redistributable for Visual Studio).

 

PEM-HEART Signature (zawiera także PEM-HEART Aktywacja kart):

PEM-HEART Signature 3.9.13.32

 

ENCARD,  (należy zainstalować odpowiednią wersję w zalezności od systemu operacyjnego):
ENCARD w. 32-bit, 4.1.1.10
ENCARD w. 64-bit, 4.1.1.10

 

Sterowniki do czytników (należy zainstalować odpowiednią wersję w zalezności od systemu operacyjnego):
wersja 32-bitowa
wersja 64-bitowa

 

PEM-HEART Signature User's Guide in English

Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

2020-03-10

Komputer z procesorem i ilością pamięci operacyjnej, umożliwiającą stabilną i wydajną pracę danego systemu operacyjnego.
Dodatkowo: Port USB dla czytnika kart lub tokenu, 100 MB wolnej pamięci dyskowej.

Uwagi:

1. Przy instalacji pakietu ENCARD na komputerze z poprzednią wersją PEM-HEARTa, instalator ENCARD może zapytać o wybór opcji "Napraw" "Usuń".
Należy wybrać opcję "Napraw".

3.

PEM-HEART Signature w. 3.9.13.28

 

ENCARD w. 4.1.0.2

 

PEM-HEART Signature User's Guide in English

macOS Catalina

2019-12-30


2015-12-21 (Encard)

Komputer z procesorem i ilością pamięci operacyjnej, umożliwiajacą stabilną i wydajną pracę danego systemu operacyjnego. 
Dodatkowo: Port USB dla czytnika kart lub tokenu, 100 MB wolnej pamięci dyskowej.

Uwagi:

1. W przypadku ustawienia w opcjach ochrony i prywatności systemu MAC OS X opcji akceptowania oprogramowania jedynie z Appstore lub od zidentyfikowanych dostawców, należy instalator uruchomić prawym klawiszem myszki (opcja Uruchom) jednocześnie trzymając przycisk Shift.

2. Trzeba zainstalować zarówno pakiet oprogramowania PEM-HEART, jak i bibliotekę ENCARD do obsługi kart.

4.

PEM-HEART Signature w. 3.9.13.25 (TGZ)

 

PEM-HEART Signature w. 3.9.13.25 (RPM)

 

PEM-HEART Signature w. 3.9.13.25 (DEB)

 

 

PEM-HEART Signature User's Guide in English

Linux 64b
Ubuntu, Debian, Centos
Testowano na Ubuntu

2019-10-31

Komputer z procesorem i ilością pamięci operacyjnej, umożliwiającą stabilną i wydajną pracę danego systemu operacyjnego. 
Dodatkowo: Port USB dla czytnika kart lub tokenu, 100 MB wolnej pamięci dyskowej.

Uwagi:

1. Program PEM-HEART wymaga zainstalowania pakietu PC/SC, który umożliwia systemowi operacyjnemu na komunikację z kartami.
Komenda, którą należy wykonać na Ubuntu: sudo apt-get install pcscd

 

 

Zmiany w poszczególnych wersjach oprogramowania:

 

Nr wersji Data publikacji Systemy operacyjne Zmiany
3.9.13.32 10 marca 2020 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.30:
- poprawka błędu odnawiania certyfikatów online (przez aplikację PEM-HEART Odnowienie certyfikatów, który pojawił się w wersji 3.9.13.30

3.9.13.30 28 lutego 2020 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.28:
- poprawki w zakresie weryfikacji plików XAdES (kod pocztowy zapisany jako oddzielne pole XML)

3.9.13.28 30 grudnia 2019 macOS Catalina

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:
- poprawki w zakresie podpisywania plików PDF
- inne zmiany - jak w wersjach 3.9.13.21, 3.9.13.25

3.9.13.25 25 października 2019 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.21:
- poprawki w zakresie połączeń internetowych poprzez proxy

3.9.13.21 10 października 2019 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.12:
- poprawki w zakresie programu do odnawiania certyfikatów online (możliwość pracy z proxy, poprawki instalowania nowych certyfikatółw po zakończeniu ważności starych certyfikatów, możliwość odnowienia certyfikatu niekwalifikowanego)
- poprawki drobnych błędów, poprawa wyglądu niektórych okien

3.9.13.12 7 czerwca 2019 macOS Mojave

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.11:
- poprawki związane z działaniem programu w środowisku macOS

3.9.13.11 14 marca 2019 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.13.10:
- poprawiony błąd przy składaniu podpisów PAdES występujący w wersji 3.9.13.10

3.9.13.10 12 marca 2019 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Mojave, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.37:
- poprawka składania podpisu w formacie "XML otoczony" (enveloped) umożliwiająca podpisywanie przez wiele osób
- poprawka identyfikatora pola DN organizationIdentifier w formacie XML,
- dodanie programu PEM-HEART Recertyfikacja,
- poprawa działania instalatorów Linux,
- poprawa pobierania list TSL, CRL z serwerów zewnęrznych,
- włączenie trybu ciemnego w macOS Mojave nie psuje wyglądu programu,
- poprawka prezentowania podpisanych plików na Linux oraz macOS

3.9.12.37 23 sierpnia 2018 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.34:
- przywrócony dostęp do technicznego raportu weryfikacji podpisu (poza raportem funkcjonalnym wprowadzonym w wersji 3.9.12.34)
- poprawka składania podpisu w formacie "XML otoczony" (enveloped)

3.9.12.34 13 lipca 2018 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.26:
- nowy raport weryfikacji podpisu (PDF)
- poprawienie przełączania na wersję angielską
- uaktualnienie biblioteki graficznej QT do wersji 5
- zmiana sposobu zapisywania hasła do serwera proxy
- poprawki formatu zgłoszenia do serwera znakowania czasem
- zmiany w zakresie wyświetlania menu prawego klawisza myszy na Windows
- usunięcie SHA-1 jako algorytmu do składania podpisu pod dokumentem (przy weryfikacji jest wciąż dostępny)
- poprawki tłumaczeń

3.9.12.26 23 października 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS High Sierra, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.24:
- zwiększony maksymalny czas oczekiwania (timeout) na pobranie znacznika czasu

3.9.12.24 13 października 2017 macOS High Sierra

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.23:
- poprawka stabilności działania na macOS High Sierra

3.9.12.23 28 sierpnia 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10, macOS Sierra, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.21:
- poprawka weryfikacji podpisów XML,
- poprawka w zakładce TSL na macOS,
- poprawka przy instaacji na Windows XP,
- poprawka obsługi kart z recertyfikowanymi kluczami,
- poprawka komunikatów błędów przy aktywacji karty

3.9.12.21 19 lipca 2017 macOS Sierra

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.20:
- poprawki stabilnosci działania na macOS

3.9.12.20 7 lipca 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
Linux
macOS Sierra

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.19:
- poprawka instalatora na Windows XP

3.9.12.19 6 lipca 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10
Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.18:
- poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu - przy składaniu podpisu, jeśli na karcie są ważne certyfikaty z różnymi identyfikatorami DN, pyta który certyfikat wybrać (zamiast zgłaszać błąd)

3.9.12.18 28 czerwca 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.14:
- poprawka w zakresie wyboru certyfikatów do podpisu - przy składaniu podpisu pomija certyfikaty poza okresem ważności

3.9.12.14 6 czerwca 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.6:
- obsługuje nowy format plików aktywacyjnych, przygotowanych do podpisu i pieczęci
- poprawki w zakresie aktywacji kart
- poprawki w zakresie weryfikacji OCSP
- poprawki w zakresie weryfikacji podpisów PAdES

3.9.12.7 22 maja 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.4:
- pełna obsługa kart wielotokenowych oraz sytuacji, gdy użytkownik ma podłączonych kilka czytników i kart
- poprawa pobierania list TSL przez proxy sieciowe
- zmiana sposobu wyświetlania opcji podpisu
- dodaniem możliwosci ręcznego wczytania do bazy danych list CRL i TSL (środowiska bez Internetu)

3.9.12.4 10 stycznia 2017 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.12.2:
- obsługa list TSL przy weryfikacji certyfikatów (co oznacza możliwość weryfikacji podpisów kwalifikowanych z innych krajów UE, zgodnych technicznie z formatem)
- rozbicie instalatora w postaci pliku "exe" na instalatory w postaci "msi"
- poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w systemie Windows, dla kart wielotokenowych

3.9.12.2 6 października 2016 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.11.5:
- uaktualnienie wpisów o położeniu list CRL dla innych centrów certyfikacji (używane przy weryfikacji podpisów niektórych innych centrów certyfikacji)
- dodanie możliwości obsługi karty Encard zawierającej kilka tokenów z kluczami/certyfikatami (w tym certyfikaty niekwalifikowane); program pomija klucze i certyfikaty niekwalifikowane przy składaniu podpisu (jest możliwosć weryfikacji podpisu niekwalifikowanego jak w wersji 3.9.11.5)
- poprawka zapisywania wybranych opcji programu przy wychodzeniu z aplikacji
- poprawka przy rejestrowaniu certyfikatu użytkownika w CSP

3.9.11.5 21 września 2016 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.7:
- uaktualnienie bazy certyfikatów dostawców kwalifikowanych usług zaufania
- dodanie możliwości weryfikacji podpisów niekwalifikowanych weryfikowanych przy użyciu certyfikatów wystawionych przez CenCert

3.9.10.7 16 października 2015 Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.6:
- uaktualnienie w instalatorze sterownika do czytnika kart

3.9.10.6

9 października 2015 (Windows)

4 stycznia 2016 (Mac OS X)

Windows XP z SP3/Vista/7/8/10

Mac OS X 10.11.1

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.10.1:
- poprawka dot. błędu przy dodawaniu następnego podpisu do podpisu odłączonego (funkcje zaawansowane),
- dodanie do instalatora biblioteki ENCARD w wersji 64b. (w wersji Windows)

3.9.10.1 22 czerwca 2015 Windows XP z SP3/Vista/7/8

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.29:
- domyślnie wyłączenie kodowania Base64 plików XML (podpisy XAdES); dodana opcja włączająca to kodowanie na żądanie,
- poprawna obsługa dużych plików dla podpisów XAdES,
- instalator jednoplikowy (nie trzeba rozpakowywać pliku ZIP przed instalacją),
- poprawka pobierania listy CRL w przypadku wymiany klucza urzędu,
- aktualizacja listy zaświadczeń certyfikacyjnych.

3.9.9.29 9 października 2014 Windows XP z SP3/Vista/7/8

Zmiany w stosunku do wersji 3.9.20:
- dodanie do konfiguracji programu nowych zaświadczeń certyfikacyjnych (dla KIR oraz Unizeto),
- poprawka związana z działaniem programu przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem proxy.

3.9.9.22 3 kwietnia 2014 Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.8.2, Linux

Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:
- Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
- obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
- obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych,
- funkcjonalność wersji analogiczna do wersji "PEM-HEART Signature Windows 3.9.9.20.

3.9.9.20 27 marca 2014 Windows XP z SP3/Vista/7/8

Zmiany w stosunku do wersji 3.8.3:
- Liczne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów, w tym dodanie obsługi formatu podpisu PAdES,
- obsługa nowych kart Encard IAS-ECC,
- obsługa nowych zaświadczeń certyfikacyjnych.

   © 2010 Enigma SOI. CenCert jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Enigma SOI